Đào Văn Dũng

Đào Văn Dũng, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Văn phòng:
306 T3
Thư điện tử VNU:
dvdung
Điện thoại:
0942432789
Lĩnh vực nghiên cứu:
Bài toán ổn định của kết cấu đàn dẻo chịu tải phức tạp theo quá trình đàn dẻo, Bài toán ổn định tĩnh và động của tấm và vỏ làm bằng vật liệu cơ tính biến thiên, Phân tích dao động của kết cấu làm bằng vật liệu cơ tính biến thiên
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1976, Cơ học vật rắn biến dạng, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sĩ, 1993, Cơ học vật rắn biến dạng, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Toán cao cấp
 • Cơ học lý thuyết (Theoretical mechanics)
 • Lý thuyết đàn hồi (Theory of Elasticity)
 • Lý thuyết dẻo (Theory of Plasticity)
 • Ổn định của hệ đàn dẻo (Stability of elasto-plastic systems)
 • Lý thuyết bản và vỏ mỏng (Theory of thin plates and shells)
 • Phương pháp phần tử hữu hạn (Finite element method)
 • Truyền sóng trong môi trường đàn dẻo (Waves propagation in elasto-plastic media)
 • Cơ học vật liệu composite (Mechanics of composite materials)
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Cơ học Việt Nam
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Uỷ viên BCH Hội Cơ học vật rắn biến dạng
 • Uỷ viên Hội đồng khoa học trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
Khen thưởng:
 • Bằng khen, Bộ Giáo dục & Đào tạo, 11/1998
 • Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học công nghệ, 2002
 • Giấy khen cấp Đại học Quốc Gia, 9/2003
 • Bằng khen, Đại học Quốc gia Hà Nội, 9/2005
 • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN, Đại học Quốc gia Hà Nội, 5/2006
 • Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, 11/2007
 • Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 3/2008
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 5/2008
 • Bằng khen cấp ĐHQG, 9/2008
 • Giấy khen cấp Đại học Quốc Gia, 12/2008
 • Bằng khen cấp ĐHQG, 9/2010
 • Huy Hiệu Nhà giáo ưu tú, 11/2010
 • Giấy khen cấp cơ sở, 7/2011
 • Huân chương Lao động: hạng ba, 11/2013
 • Bằng khen cấp ĐHQG, 7/2015

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
107.02-2013.02 Tháng 3, 2014 Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường Chưa nghiệm thu