Trần Văn Cúc

Trần Văn Cúc, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Khen thưởng:
  • Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Huy chuong vì sự nghiệp khoa học công nghệ