Trang cá nhân của Phạm Hoàng Long

Thông báo về khóa học xác suất thống kê của GS. Dhersin, Trường Paris 13, Pháp

Các bạn sinh viên thân mến!

Gửi các bạn thông tin về  khóa học của GS. Dhersin, Trường Paris 13, Pháp về môn xác suất thống kê:
Địa điểm: 416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thời gian: 4/5 (13-15h); 9/5 (9-11h); 11/5 (13-15h); 13/5 (13-15h).
Đề nghị các em sinh viên đi đông đủ, nghiêm túc.
Trân trọng!