Thuật toán phân tán và tối ưu

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6211
Học phần tiên quyết: 
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Học phần có mục tiêu trang bị kiến thức liên quan đến các thuật toán song song, thuật toán phân tán và vấn đề tối ưu hóa trong xu thế phát triển mạnh của các hệ thống tính toán phổ dụng. Sau khi hoàn thành học phần, học viên nắm được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích chi phí tính toán song song và phân tán của các thuật toán. Thông qua một số bài toán điển hình phổ biến được tìm hiểu trong học phần như tối ưu lồi, tính toán ma trận, phân tích đồ thị lớn hay thuật toán luồng dữ liệu, học viên được rèn luyện kĩ năng thiết kế, phân tích và tối ưu hóa thuật toán cho những bài toán khác trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng thực tiễn.

Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu bắt buộc
  • Bài giảng của giảng viên
  • Kenneth A. Berman and Jerome L. Paul. (2004) Algorithms: Sequential, Parallel, and Distributed. Course Technology
 • Tài liệu tham khảo thêm
  • Kleinberg and E. Tardos (2006). Algorithm Design. Pearson Education, Inc.,
  • T. Cormen, C. Stein, C. Leiserson, R. Rivest (2009). Introduction to Algorithms. The MIT Press.
  • G. Blelloch, B. Maggs (2015). Parallel Algorithms. CMU.