Các doanh nghiệp đến với Ngày hướng nghiệp 2017

Ngày hướng nghiệp 2017 có sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp với các lĩnh vực hoạt động đa dạng.

 1. 2NF
 2. Alt Inc.  
 3. Aptech
 4. Simax
 5. CMC
 6. Công ty CP Chẩn đoán hình ảnh Việt Nam
 7. CyRadar (diễn giả Nguyễn Minh Đức)
 8. eAgri
 9. FDS
 10. FPT IS
 11. FPT Securities
 12. FPT - Ban Công nghệ (diễn giả Đặng Hoàng Vũ) 
 13. Framgia Vietnam
 14. FSoft
 15. FSS
 16. Global CyberSoft
 17. Grooo International
 18. HiNet
 19. Hivi
 20. Hunter McDonald VN
 21. Hyperlogy
 22. IFI Solution
 23. ITPlus
 24. JVB
 25. KOEI TECMO
 26. Kydon
 27. LinxHQ
 28. Luvina
 29. MISA
 30. Ohze JSC
 31. ProjectKit
 32. Samsung
 33. Tinh Vân
 34. VietNamNet - Trung tâm KT-CN
 35. VNPT (diễn giả Lê Nhân Tâm)
 36. WorldQuant
 37. Zalo