Falcuty and Staff

Ngô Quốc Anh Associate Professor, Doctor
Giải tích hình học và phương trình đạo hàm riêng
Phạm Kỳ Anh People's Teacher, Professor, Doctor of Science
Giải gần đúng bài toán biên cho phương trình vi phân;Bài toán đặt không chỉnh
Trịnh Quốc Anh Doctor
Vũ Thị Ngọc Ánh Master
Waves in elastic media
Đào Phương Bắc Doctor
Nhóm đại số trên các trường số học;Lý thuyết bất biến hình học
Đặng Đình Châu Associate Professor, Doctor
Tạ Văn Chiến Master
Lê Huy Chuẩn Doctor
Trần Văn Cúc Associate Professor, Doctor
Trần Mạnh Cường Doctor
Random operators, Tail probability, Laws of large numbers, Bayesian statistics
Đỗ Việt Cường Doctor
Lý thuyết biểu diễn của các nhóm p-adic;Công thức vết và công thức vết tương đối;Các tương ứng metaplectic và tương ứng Langlands
Nguyễn Hữu Dư Eminent Teacher, Professor, Doctor
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Hoàng Nam Dũng Doctor
Combinatorial optimization
Lê Bá Dũng Bachelor
Nguyễn Thạc Dũng Associate Professor, Doctor
Geometric Analysis, Differential Geometry;Several Complex Variables, Pluripotential Theory
Nguyễn Tiến Dũng Associate Professor, Doctor
1. Malliavin Calculus, Density estimates and concentration inequalities;2. Limit theorems and Stein’ method for nonlinear statistics;3. Models in Mathematical Finance and Biology;4. Stability of stochastic and deterministic systems.
Trần Thế Dũng Master
Trịnh Hoàng Dũng Master
Ma trận ngẫu nhiên
Trương Thị Thùy Dung Doctor
Sóng trong môi trường đàn hồi, tỷ số H/V
Vũ Tiến Dũng Doctor
Tính toán song song
Đào Văn Dũng Associate Professor, Doctor
Stability problems of elasto-plastic structures subjected to complex loading processes;Dynamic problems of elasto-plastic and composite structures;Calculating the stress and strain state of elasto-plastic structures
Trịnh Viết Dược Doctor
Hệ động lực.
Lê Minh Hà Associate Professor, Doctor
Tôpô đại số, lý thuyết đồng luân
Đỗ Thanh Hà Doctor
Pattern Recognition and Document Image Analysis;Medical Image Processing ;Optimize the computer vision algorithms in autonomous car ;Machine Learning ;Computer Vision
Bùi Khánh Hằng Master
Trịnh Thị Bích Hiên Master
Nguyễn Trọng Hiếu Doctor
Nguyễn Trung Hiếu Doctor
Nguyễn Minh Hoàng Doctor
Lý thuyết mặt cực tiểu, mặt có độ cong trung bình hằng.
Nguyễn Quang Huân Bachelor
Hoàng Quốc Hùng Mạng Máy Tính;An Toàn Thông Tin
Nguyễn Hữu Việt Hưng People's Teacher, Professor, Doctor of Science
Lý thuyết Bất biến Modular (Đại số);Lý thuyết Đồng luân (Hình học – Tôpô)
Trần Thị Hương Master
Mạng cảm biến không dây;Tối ưu hóa;Thuật toán tiến hóa
Trần Quang Huy Bachelor
Vũ Nhật Huy Doctor
Giải tích Fourier
Nguyễn Thị Minh Huyền Doctor
Natural Language Processing
Nguyễn Ngọc Khanh
Nguyễn Dương Kiên Master
Nguyễn Phụ Hoàng Lân Doctor
Nguyễn Thị Thái Liên
Hà Mỹ Linh Master
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên
Kiều Thị Thùy Linh
Phạm Thị Linh Master
Vũ Hoàng Linh Associate Professor, Doctor of Science
Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân;Tính toán khoa học
Phạm Hoàng Long Master
Vũ Đỗ Long Associate Professor, Doctor
Cơ học Vật rắn biến dạng;Bài toán quá trình đàn dẻo;Bài toán tĩnh và động kết cấu tấm và vỏ
Nguyễn Văn Mậu People's Teacher, Professor, Doctor of Science
Lý thuyết các bài toán biên;Phương trình tích phân;Lý thuyết toán tử;Giải tích đại số
Nguyễn Thị Hồng Minh Associate Professor, Doctor
Nguyễn Thị Nga Master
Ổn định của kết cấu FGM
Nguyễn Đức Ngà
Nguyễn Xuân Nguyên Doctor
Trần Văn Nhung People's Teacher, Professor, Doctor of Science
Đỗ Hồng Nhung Master
Nguyễn Ngọc Phan Doctor
Wavelet theory;Harmonic Analysis
Hà Phi Doctor
Scientific computing.;Control theory of singular systems.
Le Hong Phuong Doctor
Natural Language Processing;Statistical Machine Learning;Applied Mathematics
Hoàng Anh Quân Bachelor
Phạm Trọng Quát Associate Professor, Doctor
Ngo The Quyen Master
Võ Thị Như Quỳnh Doctor
Tôpô đại số.
Tạ Công Sơn Associate Professor, Doctor
Nghiên cứu về các định lý giới hạn của tổng của biến ngẫu nhiên một chỉ số, nhiều chỉ số;Nghiên cứu các bất đẳng thức trong xác suất;Nghiên cứu về toán tử ngẫu nhiên
Phó Đức Tài Associate Professor, Doctor
Cá nhân: Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị; Đại số máy tính; Mật mã.;Hướng dẫn sinh viên: Đại số máy tính; Mật mã ;Hướng dẫn học viên cao học: Đường cong đại số; Đại số máy tính; Mật mã khóa công khai; Blockchain;Hướng dẫn nghiên cứu sinh: Lý thuyết kỳ dị; Mật mã hậu lượng tử
Nguyễn Thị Tâm Master
Dương Tất Thắng
Phạm Thắng Doctor
Discrete Combinatorial Geometry;Additive Combinatorics;Geometric Measure Theory
Đặng Hùng Thắng Professor, Doctor of Science
Toán học trong môi trường ngẫu nhiên;Giải tích ngẫu nhiên;Tính toán ngẫu nhiên;Hàm, quá trình, toán tử và ánh xạ ngẫu nhiên
Hoàng Thị Phương Thảo Doctor
Thống kê ứng dụng trong kinh tế, tài chính; Toán tài chính; Quá trình ngẫu nhiên
Nguyễn Văn Thế Bachelor
Tổ hợp, lý thuyết đồ thị, ma trận
Hoàng Thị Thiêm Master
Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite - FGM
Nguyễn Thịnh Doctor
Ninh Thị Thu Bachelor
Ninh Văn Thu Doctor
Several Complex Variables;Nevanlinna Theory
Phan Viết Thư Associate Professor, Doctor
Lý thuyết martingale;Đại số toán tử, C* đại số, đại số von Neumann;Xác suất không giao hoán
Đinh Thị Thu
Lê Quý Thường Associate Professor, Doctor
Hình học đại số;Lý thuyết kì dị;Lý thuyết tích phân môtivic;Không gian Berkovich
Ngô Thị Thương Bachelor
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Bích Thủy Doctor
Xử lý ảnh số ;Tối ưu DC & DCA;Cơ sở dữ liệu
Phùng Thị Thúy Master
Lê Huy Tiễn Doctor
Phạm Trọng Tiến Doctor
Không gian hàm có trọng và lý thuyết toán tử
Đỗ Văn Tiệp Master
Trần Văn Trản Associate Professor, Doctor
Thủy khí động lực tính toán (CFD);Lý thuyết ổn định thủy khí
Lưu Xuân Trường
Bùi Thanh Tú Doctor
Nguyễn Cẩm Tú
Ngô Anh Tuấn Master
Tôpô Đại số, nghiên cứu dạng đại số của giả thuyết cổ điển về lớp cầu
Phạm Văn Tuấn Doctor
Tô pô đại số và Lí thuyết biểu diễn. Cụ thể hơn, nghiên cứu về phạm trù các hàm tử đa thức chặt của Friedlander-Suslin và các ứng dụng của nó và nghiên cứu tô pô đại số, lí thuyết biểu diễn và lí thuyết bất biến.
Trần Thanh Tuấn Doctor
Waves in media;H/V ratio method
Đặng Anh Tuấn Doctor
Partial Differential Equations
Đỗ Trung Tuấn Associate Professor, Doctor
Cơ sở dữ liệu suy diễn
Phạm Đình Tùng Doctor
Thiết kế thí nghiệm: Thiết kế bề mặt đáp ứng.
Vũ Nguyễn Sơn Tùng Master
Bài toán ngược, bài toán không địa phương cho phương trình tiến hóa, phương trình vận chuyển neutron
Le Vi Doctor
Lý thuyết xác suất, quá trình phân nhánh
Nguyễn Hải Vinh Doctor
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu;Mật mã và an toàn dữ liệu
Phạm Chí Vĩnh Professor, Doctor
Truyền sóng trong môi trường phân lớp;Sóng mặt Rayleigh;Phương pháp thuần nhất hoá;Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Nguyễn Duy Đạt Master
Nguyễn Hữu Điển Associate Professor, Doctor
Lê Đình Định Doctor