Phó Đức Tài

Phó Đức Tài, Associate Professor, Doctor
Function:
Associate Dean of Faculty
VNU mail:
taipd (at) vnu.edu.vn
Phone:
0988-555-302
Website:
https://sites.google.com/site/phoductai/
Research Fields:
Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị; Đại số máy tính.
Education :
  • 03/2001: Đại học thành lập Tokyo (Nhật Bản), Tiến sỹ Toán học.
  • 06/1996: Đại học Utrecht (Hà Lan), Thạc sỹ Toán học.
  • 06/1994: Đại học Tổng hợp Hà nội, Cử nhân Toán học.
Teaching:
  • Chương trình đại học: Đại số tuyến tính; Đại số đại cương; Hình học vi phân; Topo đại cương; Đại số máy tính.
  • Chương trình SĐH: Hình học đại số; Hình học vi phân; Giải tích trên đa tạp.