Phạm Chí Vĩnh

Phạm Chí Vĩnh, Professor, Doctor
Position in Department:
Head of Department
Office:
T3-306
VNU mail:
vinhpc
Research Fields:
Truyền sóng trong môi trường phân lớp, Sóng mặt Rayleigh, Phương pháp thuần nhất hoá, Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Education :
  • Tiến sĩ, 1986, Cơ học vật rắn biến dạng, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
  • Đại học, 1981, Toán Cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Teaching:
  • Toán cao cấp
  • Phương trình vi phân
  • Phép tính biến phân
  • Lý thuyết đàn hồi
  • Truyền sóng đàn dẻo

Publications

  1. The effect of intial stress on the propagation of surface waves in a layered half-space. International Jouranl of Solids and Structures. 2016;88-89:88-100.

Projects

Project Code Start date Title Status
107.02-2014.04 March, 2016 Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp Chưa nghiệm thu
107.02-2012.12 March, 2013 Sóng trong các môi trường đàn hồi Đã nghiệm thu
107.02-2010.07 March, 2010 Sóng trong các môi trường đàn hồi Đã nghiệm thu