Phạm Chí Vĩnh

Phạm Chí Vĩnh, Professor, Doctor
Position in Department:
Head of Department
Office:
T3-306
VNU mail:
vinhpc
Research Fields:
Truyền sóng trong môi trường phân lớp, Sóng mặt Rayleigh, Phương pháp thuần nhất hoá, Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Education :
 • Tiến sĩ, 1986, Cơ học vật rắn biến dạng, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
 • Đại học, 1981, Toán Cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Teaching:
 • Toán cao cấp
 • Phương trình vi phân
 • Phép tính biến phân
 • Lý thuyết đàn hồi
 • Truyền sóng đàn dẻo

Publications

 1. Approximate formula of peak frequency of H/V ratio curve in multilayered model and its use in H/V ratio technique. Pure and Applied Geophysics. 2015;173(2):487-498. doi:10.1007/s00024-015-1098-6.
 2. Non-principal Rayleigh waves in deformed transversely isotropic incompressible non-linearly elastic solids. IMA Journal of Applied Mathematics. 2014. doi:10.1093/imamat/hxu023.
 3. Rayleigh waves with impedance boundary conditions in incompressible anisotropic half-spaces. International Journal of Engineering Science. 2014;85:175 - 185.
 4. Rayleigh waves with impedance boundary conditions in anisotropic solids. Wave Motion. 2014;51:1082 - 1092. doi:10.1016/j.wavemoti.2014.05.002.
 5. Wave velocity formulas to evaluate elastic constants of soft biological tissues. Journal of Mechanics of Materials and Structures. 2013;8:51-64.
 6. Acoustoelasticity and the elastic constants of the soft biological tissues. Journal of Mechanics of Materials and Structures . 2013;8:359 - 367.