Phạm Chí Vĩnh

Phạm Chí Vĩnh, Professor, Doctor
Position in Department:
Head of Department
Office:
T3-306
VNU mail:
vinhpc
Research Fields:
Truyền sóng trong môi trường phân lớp, Sóng mặt Rayleigh, Phương pháp thuần nhất hoá, Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Education :
 • Tiến sĩ, 1986, Cơ học vật rắn biến dạng, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
 • Đại học, 1981, Toán Cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Teaching:
 • Toán cao cấp
 • Phương trình vi phân
 • Phép tính biến phân
 • Lý thuyết đàn hồi
 • Truyền sóng đàn dẻo

Publications

 1. Scholte-wave velocity formulae. Wave Motion. 2013;50:180-190. doi:10.1016/j.wavemoti.2012.08.006.
 2. Wave velocity formulas to evaluate elastic constants of soft biological tissues. Journal of Mechanics of Materials and Structures. 2013;8:51-64.
 3. Acoustoelasticity and the elastic constants of the soft biological tissues. Journal of Mechanics of Materials and Structures . 2013;8:359 - 367.
 4. Homogenization of very rough interfaces separating two piezoelectric solids. Acta Mechanica. 2013;224:1077-1088. doi:10.1007/s00707-012-0804-z.
 5. On formulas for the Rayleigh wave speed. Wave Motion. 2004;39:191–197.