Đỗ Trung Tuấn

Đỗ Trung Tuấn, Associate Professor, Doctor
Office:
T5-503
VNU mail:
tuandt
Phone:
0904 218 247
Website:
https://www.facebook.com/tuan.dotrung.2016
Research Fields:
Cơ sở dữ liệu suy diễn
Education :
  • Tiến sĩ, 1986, Tin học, Đại học Pierre et Marie Curie (Paris 6)
  • Thạc sĩ, 1984, Tin học, Đại học Pierre et Marie Curie (Paris 6)
  • Đại học, 1976, Toán Máy tính, Khoa Toán Lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội
Teaching:
  • Cơ sở dữ liệu
  • Mạng máy tính
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Ngôn ngữ lập trình