Staff

Phạm Chí Vĩnh Head of Department
Professor, Doctor
Truyền sóng trong môi trường phân lớp, Sóng mặt Rayleigh, Phương pháp thuần nhất hoá, Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Trần Thanh Tuấn Deputy Head of Department
Doctor
Waves in media, H/V ratio method
Trần Văn Cúc Associate Professor, Doctor
Đào Văn Dũng Associate Professor, Doctor
Stability problems of elasto-plastic structures subjected to complex loading processes, Dynamic problems of elasto-plastic and composite structures, Calculating the stress and strain state of elasto-plastic structures
Vũ Đỗ Long Associate Professor, Doctor
Cơ học Vật rắn biến dạng, Bài toán quá trình đàn dẻo, Bài toán tĩnh và động kết cấu tấm và vỏ
Trần Văn Trản Associate Professor, Doctor
Thủy khí động lực tính toán (CFD), Lý thuyết ổn định thủy khí
Trương Thị Thùy Dung Doctor
Sóng trong môi trường đàn hồi, tỷ số H/V
Nguyễn Xuân Nguyên Doctor
Bùi Thanh Tú Doctor
Vũ Thị Ngọc Ánh Master
Waves in elastic media
Nguyễn Thị Nga Master
Ổn định của kết cấu FGM
Hoàng Thị Thiêm Master
Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite - FGM
Nguyễn Quang Huân Bachelor
Dương Tất Thắng
Nguyễn Thị Thủy