Lê Trọng Vĩnh

Lê Trọng Vĩnh, Associate Professor, Doctor
Office:
T5-505
VNU mail:
vinhlt
Research Fields:
Thuật toán & mạng máy tính.
Education :
  • Tiến sĩ, 2006, Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST).
  • hạc sĩ, 1997, Đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán, Trường ĐHKH Tự nhiên Hà Nội.
  • Cử nhân, 1994, Tin học, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.
Teaching:
  • Thiết kế và đánh giá thuật toán.
  • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
Science Activities:
  • Công trình khoa học: Le V-T, Jiang X, Ngo SHong, Horiguchi S, Inoguchi Y. A Novel Dynamic Survivable Routing in WDM Optical Networks with/without Sparse Wavelength Conversion. Optical Switching and Networking. 2006 ;3(3-4):173–190.
  • Các đề tài khoa học: Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới, Đề tài ĐQHG 2012-2014, Chủ trì.
Awards:
  • Chiến sĩ thi đua cấp bộ GDĐT 2014.

Publications

  1. Le V-T, Jiang X, Ngo SHong, Horiguchi S, Inoguchi Y. A Novel Dynamic Survivable Routing in WDM Optical Networks with/without Sparse Wavelength Conversion. Optical Switching and Networking. 2006;3(3-4):173–190.