Ngô Quốc Anh

Ngô Quốc Anh, Associate Professor, Doctor
Office:
T3-305
VNU mail:
nqanh@vnu.edu.vn
Website:
https://anhngq.wordpress.com
Research Fields:
Giải tích hình học và phương trình đạo hàm riêng
Education :
  • 2008-2013: Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Xin-ga-po.

Publications

  1. Existence results for the Einstein-scalar field Lichnerowicz equations on compact Riemannian manifolds. Advances in Mathematics. 2012;230:2378–2415. doi:10.1016/j.aim.2012.04.007.