Thông báo về học bổng Math-AI tại Toulouse

Deadline: 
Friday, November 30, 2018
Body: 

Quỹ Torus Foundation do một số doanh nhân và nhà khoa học hảo tâm có quan hệ với nhóm AI Toulouse lập ra, thông báo tài trợ ít nhất là 02 học bổng  Math-AI Toulouse  năm học 2019-2020 cho những bạn sinh viên xuất sắc muốn du học tại Toulouse (Cộng hòa Pháp) về Toán và AI.

Điều kiện để được xét học bổng 
Đã học ít nhất 3 năm đại học ở Việt Nam hoặc 2 năm đại học ở nước ngoài, ngành toán-tin, với thành tích học tập xuất sắc. Có ít nhất 02 thư giới thiệu từ những người có uy tín cao.
Đăng ký học ở một trong các mức Licence 3 (năm thứ 3 đại học), Master 1 và Master 2 về toán hoặc trí tuệ nhân tạo tại Đại học Toulouse. Sinh viên cần tìm hiểu qui trình Etude en France qua Campusfrance để chuẩn bị hồ sơ. 
Sinh viên được nhận học bổng Math-AI Toulouse sẽ được hỗ trợ thêm trong việc đăng ký tại Đại học Toulouse.
Cam kết tham gia thực tập làm việc tại nhóm AI Toulouse trong suốt quá trình học tập, và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển của nhóm AI Toulouse. 
Quyền lợi của sinh viên được cấp học bổng
Trong trường hợp sinh viên đồng thời được cấp học bổng CIMI
(Trung tâm Toán-Tin Quốc tế Toulouse) 
hay học bổng khác đủ sống, thì được Quỹ Torus cấp thêm 200 Euro 
mỗi tháng trong vòng 10 tháng của năm học.
Trong trường hợp sinh viên không có học bổng nào khác thì được 
Quỹ Torus trợ cấp tiền học phí, cộng thêm 500 Euro mỗi tháng 
trong vòng 10 tháng của năm học
Sinh viên sẽ được nhóm AI Toulouse và GS Nguyễn Tiến Dũng giúp đỡ về học tập, nghiên cứu và mọi mặt của cuộc sống. Có cơ hội học tiếp nghiên cứu sinh toán-tin và làm việc về AI. Trong trường hợp tham gia thực tập có kết quả tốt trong các dự án của nhóm AI Toulouse thì nhận được thêm tiền từ dự án, độc lập với học bổng.
Hồ sơ xin học bổng

Bao gồm thư xin học bổng trình bày động lực, CV, bảng điểm, và các thư giới thiệu. 
Gửi về địa chỉ email: torus.fellowship@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ:  03 tháng 2, 2019

Mọi câu hỏi về  học bổng Math-AI Toulouse, xin liên hệ:

 Nguyễn Thị Thúy Nga

LAAS-CNRS
7, avenue du Colonel Roche 
31400 Toulouse, France
Email: thi-thuy-nga.nguyen@laas.fr

 Tô Tất Đạt

École Nationale de l'Aviation Civile 
7 Avenue Edouard Belin
31400 Toulouse, France 
Email: tat-dat.to@laas.fr

https://sites.google.com/site/torusfoundation/website-builder