Chương trình học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

Deadline: 
Thursday, August 31, 2017
Body: 

Trích dẫn Thông báo của ĐHQGHN về HB này như sau:

 

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana - Học bổng Kumo Asiana học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

 

- Sinh viên năm thứ nhất (QH-2017) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và có hoàn cảnh khó khăn.

 

2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN là 10 sinh viên trong đó trường ĐHKHTN được 02 suất học bổng.

 

3. Trị giá học bổng

 

Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên. Sinh viên có thể được nhận học bổng liên tiếp trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

 

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

 

- Lý lịch sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu của Quỹ học bổng);

 

- Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu của Quỹ học bổng);

 

- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017;

 

- Bản photo chứng minh thư nhân dân;

 

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

 

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

 

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

Đề nghị các đơn vị thông báo Chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi danh sách và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 5/9/2017.

 

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

 

Các tài liệu đính kèm:

 

- Mẫu danh sách đề xuất sinh viên

 

- Đơn xin tài trợ học bổng

 

- Mẫu sơ yếu lý lịch

Nội dung chi tiết của học bổng:

http://tintuc.vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N21005/Chuong-trinh-hoc-bong-Kumho-...