Chương trình học bổng của trường FCU Đài Loan và Ngân hàng Cathay Đài Loan đồng tài trợ cho SV Việt Nam

Deadline: 
Tuesday, March 27, 2018
Body: 

Chương trình học bổng của trường FCU và Ngân hàng Cathay Đài Loan đồng tài trợ cho SV Việt Nam:

- Miễn phí hoàn toàn học phí

- Tài trợ SV tiền ăn ở hàng tháng

- Cho tiền mua sách vở

 

Đối tượng cần phỏng vấn: Sinh viên năm thứ 4 ngành toán, chuẩn bị tốt nghiệp, và cán bộ trẻ trường ĐHKHTN có nguyện vọng đi học Thạc sĩ.

1) Hồ sơ cần chuẩn bi:

- Mẫu đơn của FCU (file đính kèm),

- CV (Tiếng anh),
- Bảng điểm,

- Chứng chỉ TOEIC thấp nhấp là 550 Tập hợp danh sách gửi FCU vào trước ngày 09/4

2) Về học bổng, thông tin học bổng có trong file đính kèm ASEAN:

- Học bổng loại A: Miễn phí học phí 4000 usd/năm, tài trợ tiền ăn và nhà ở ktx

- Loại B: Tài trợ 1 nửa học phí 2000 usd/năm, tài trợ tiền ăn ở hàng tháng như trên

- Thời gian học và thực tập: 3 nam: Học 1.5 năm trên lớp. Sau đó 1.5 năm làm việc tại ngân hàng Cathay của Đài Loan (trong 1.5 năm này được hưởng lương đi làm, cao hơn mức học bổng được cấp).

3) Danh sách đoàn Phỏng vấn của Viện trưởng:

- 1。 Trưởng Đoàn: Viện trưởng Wen-Yen Hsu Dean, College of Finance

Professor, Department of Risk Management and Insurance

- 2。 Associate Professor Chi-kai Chang, Director of Center for Actuarial Development and Research.

- 3。 Associate Professor Richard Lu, Chair of Department of Bachelor’s Degree Program in Financial Engineering and Actuarial Science.

- 4。 Assistant Professor, Dr Hoang Thanh Van, GIS research Center, Head of Vietnam Cooperation Projects

- Cùng các thành viên của Ngân hàng Cathay (chưa có tên trong danh sách)

Các bạn check email hus để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng kính báo!

https://www.facebook.com/GIS.FCU