Seminars

[Seminar XS-TK 2018] Tuần 27/5 - 1/6 V - Thống kê (V-statistic)

Ngày 31/5/2018, tại phòng 307T3 TS. Tạ Công Sơn đã trình bày về V-thống kê - mối liên hệ với tổng các phần tử ngẫu nhiên trong không gian Hilbert. Nội dung bài báo cáo về sự hội tụ hầu chắc chắn của tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc cộng tính nhận giá trị trong không gian Hilbert và áp dụng. Chứng minh một số kết quả định lý ba chuỗi, hệ quả luật số lớn dạng chung,...

Phần tiếp theo sẽ được TS Tạ Công Sơn trình bày trong tuần tới liên quan đến nội dung U - thống kê và so sánh giữa U - thống kê và V - thống kê. 

[Seminar XS-TK 2018] Tuần 21/5 - 26/5

Ngày 24/5/2018, tại phòng 307T3 diễn ra báo cáo của chị Đỗ Thị Minh Huyền tiếp tục về chủ đề Mạng Bayes. Bài báo cáo nhắc lại về các loại liên kết nối tiếp, hội tụ, phân kỳ, Makov blanket, định nghĩa mạng Bayes,... Tiếp theo đó là một số ví dụ minh họa trong xây dựng mô hình.

[Seminar XS-TK 2018] Tuần 14/5 - 18/5

Ngày 18/5/2018 tại phòng 307T3, diễn ra phần báo cáo của chị Đỗ Thị Minh Huyền về Mạng Bayes. Hôm nay chị đã bước đầu nêu những khái niệm cơ bản về mạng Bayes với rất nhiều ví dụ được thể hiện dưới dạng đồ thị.

Phần trình bày của chị sẽ còn tiếp tục trong tuần tới.

Tài liệu tham khảo 

"Bayesian Networks and decision graphs", Finn V. Jensen, Thomas D. Nielsen, Information science and statistics.

[Seminar Thống kê tuần 2/5-5/5] Thống kê phi tham số - Quá trình Dirichlet

Chiều ngày 4/5/2018, tại phòng 307 T3, diễn ra trình bày về thống kê phi tham số của anh Đỗ Trọng Đạt. Sau tuần nghỉ lễ, seminar trở lại với chuỗi bài trình bày tiếp của anh Đỗ Trọng Đạt. Nội dung của buổi trình bày nhắc lại một số kiến thức của buổi trước và làm rõ hơn quá trình Dirichlet (Dirichlet Process)

[Seminar Thống kê tuần 16/4 - 21/4] Thống kê Bayes phi tham số

Ngày 20/4/2018, tại phòng 307T3 diễn ra seminar Thống kê, tiếp nối chủ đề của tuần 2/4-6/4, anh Đỗ Trọng Đạt trình bày cụ thể hơn về phương pháp lấy mẫu Gibbs, mở rộng thêm Metropolis và Metropolis - Hasting. Phần 2 của seminar nói về thống kê Bayes phi tham số dựa trên tài liệu "Lectures on Bayesian nonparametrics modeling, algorithms and some theory" - Nguyễn Xuân Long - Đại học Michigan - Mỹ.

[Seminar XS-TK 2018] Tuần 2/4 - 6/4

Ngày 5/4/2018, tại phòng 307T3 - ĐHKHTN - ĐHQGHN, diễn ra seminar nhóm thống kê.

Buổi seminar hôm nay có hai bài trình bày liên quan đến mạng Bayes ( kiến thức cơ sở) và mô hình Cox.

Sponsors

 
 

Bộ môn Xác suất thống kê
Khoa Toán - Cơ - Tin học,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Số 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.