[Seminar Thống kê 2018] Tuần 14/5 - 18/5 Estimating Relative Density on a Metric Space

Ngày 17/5/2018, tại phòng 307T3 diễn ra seminar Thống kê. Hai tuần trước do hội nghị khoa học sinh viên và công tác cuối năm học nên chỉ diễn ra seminar Xác suất vào sáng thứ 7 với nội dung về "On the regularity of  generalized random spectral measures" và "The regularity of generalized random finitely additive spectral measures". 

Seminar hôm nay có hai bài trình bày:

Phần 1: Ước lượng mật độ tương đối trên không gian Metric - Báo cáo viên: Phạm Thu Trang. 

Trong báo cáo này, đề cập đến mật độ tương đối, các bài toán ứng dụng thực tế sử dụng ước lượng mật độ tương đối như ứng dụng trong tâm lý học:

  • Xây dựng một bài trắc nghiệm tâm lý gồm 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 9 phương án. Trả lời: A,B,C,D,E,F,G,H,I.
  • Kết quả bài làm của mỗi người chơi là 1 từ gồm 5 chữ cái tương ứng với 5 câu trả lời.

Phần ứng dụng sử dụng kết quả của một cuộc khảo sát và số liệu do báo cáo viên thu thập.

Gọi x là HGBFD ứng với người vui vẻ, thích khám phá và dễ kết bạn.

Gọi y là AEFGH ứng với người đó xu hướng khép kín hơn ít bộc lộc cảm xúc và hơi khó gần.

30 sinh viên thực hiện bài trắc nghiệm, thu được kết quả

Không gian Metric là tập các từ gồm 5 chữ cái.

Khoảng cách giữa các từ là sự khác biệt giữa các cặp chữ tương ứng:

Ví dụ: d(ABCEF,ABHIK)=6

b=1, b=9, b=30. Kết quả:

b=1 thì R(x,y)=0,68.

b=9 trở đi thì R(x,y)=0,66.

Tài liệu tham khảo: 

"Estimating Relative Density on a Metric Space", James MacQueen University of California, Los Angeles 

Link: https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.lnms/1215089758

Sponsors

 
 

Bộ môn Xác suất thống kê
Khoa Toán - Cơ - Tin học,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Số 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.