Available courses

Lập trình Java - Học kì I - Năm học 2020 - 2021 - Thực hành chiều thứ 5 hàng tuần

Lớp học lý thuyết vào tiết 4-5 thứ 2, phòng 303T5.

Thực hành tiết 6-10, thứ 4, phòng máy 508T5.

GV: TS. Đỗ Thanh Hà
GV. Hà Mỹ Linh

Lớp học thực hành sáng thứ 2 hàng tuần

GV: Quản Thái Hà
       Nguyễn Thị Tâm

Lập trình Java cơ bản