Contact

Dr. Le Hong Phuong, Head of the Data Science Laboratory

  • Mailing address: P505, T5 Building, Hanoi University of Science, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
  • Email: phuonglh (at) hus (dot) edu (dot) vn

TS. Lê Hồng Phương, Trưởng Phòng Thí nghiệm Khoa học Dữ liệu

  • Địa chỉ: P505, Nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Thư điện tử: phuonglh (at) hus (dot) edu (dot) vn