Kỷ yếu nhân dịp 60 năm thành lập Khoa

THƯ MỜI
Viết bài cho kỷ yếu kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa

Số đặc biệt, Nội san Sinh viên 334

Kính gửi: Các thày cô giáo, cán bộ và sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội qua các thế hệ.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tiền thân là Khoa Toán - Lý, sau đó là Toán - Cơ, và Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Ban biên tập kỷ yếu trân trọng kính mời các thày cô và các anh chị đóng góp bài viết, tư liệu, hình ảnh theo các nội dung sau:

  • Những tư liệu lịch sử về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Khoa.
  • Những hồi ức, kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, về thời gian công tác, học tập tại Khoa.
  • Những tâm sự, cảm nghĩ và đóng góp ý kiến nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa.
  • Những tác phẩm văn học nghệ thuật (văn xuôi, thơ, nhạc…) do các thày cô giáo, cán bộ, sinh viên, học sinh, học viên và nghiên cứu sinh của Khoa sáng tác qua các thời kỳ.

Bố cục và hình thức viết bài: Bài viết trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.  Độ dài bài viết không nên quá 6 trang. 

Địa chỉ nhận bài: Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;  hoặc địa chỉ thư điện tử: tct60@hus.edu.vn.

Thời gian gửi bài:  Trước ngày 31 tháng 8 năm 2016.

Ban biên tập rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của thày cô và các anh chị!

Xin trân trọng cảm ơn!