Chung tay và đóng góp

Kêu gọi chung tay và đóng góp

Khoa Toán - Cơ - Tin học xin trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân đã ủng hộ hiện vật và tài chính cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Toán - Cơ - Tin học và quỹ học bổng dành cho sinh viên của Khoa.

Danh sách ủng hộ tiền mặt:

Tài khoản nhận ủng hộ: CLB CUU SV KHOA TOAN-CO-TIN HOC; Số tài khoản: 22210001002635Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Thanh Xuân.

 • Ông Đỗ Trọng Quân, cựu sinh viên K28, Tổng giám đốc Công ty TSQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đại Nam, tài trợ 60 triệu đồng nhân dịp Hội Khoa 60 năm, và 10 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng/suất cho sinh viên của Khoa.
 • Ông Nguyễn Huy Hùng, cựu sinh viên K23 ngành Xác suất - Thống kê tài trợ 50 triệu đồng.
 • Tập thể K40 TTUD tài trợ 5 triệu đồng.
 • Tập thể K28 tài trợ 40 triệu đồng.
 • Ông Vũ Trọng Quế, cựu sinh viên K33, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Nam Định tài trợ 7 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Xuân Kỳ, cựu sinh viên K54 Toán tiên tiến tài trợ 1 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K33 Toán học tài trợ 13 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K15 tài trợ 14,1 triệu đồng.
 • Ông Vũ Đức Minh, cựu sinh viên K44A2 tài trợ 3 triệu đồng.
 • Tập thể K10 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Văn Thành, Nghiên cứu sinh khóa 2014-2017 tài trợ 5 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K11 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Ông Mai Huy Tân, cựu sinh viên K11 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K13 Toán tài trợ 10 triệu đồng.
 • Tập thể K22 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Tập thể K37 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K33 Toán học tài trợ bổ sung 4 triệu đồng.
 • Bạn Nguyễn Thị Hội, cựu học sinh chuyên toán khóa 89-92 tài trợ số tiền 2 triệu đồng.
 • Tập thể lớp Toán Cơ K41 tài trợ 5 triệu đồng.
 • Tập thể K17 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Tập thể K21 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Tập thể K14 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Tập thể K19 tài trợ 10 triệu đồng.
 • Tập thể K29 Toán Cơ Tin học tài trợ 15 triệu đồng.
 • Tập thể K16 tài trợ (đợt 1) 5 triệu đồng.
 • Tập thể K35 tài trợ (đợt 1) 55 triệu đồng.
 • Ông Trần Văn Nhung, cựu sinh viên K12 ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K46 A3 ủng hộ 10 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K42 CNTN Toán học ủng hộ 10 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K43 A1 ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K36 Toán Tin ủng hộ 10 triệu đồng.
 • Gia đình bà Phạm Thị Oanh (K12), Hà Công Thành (K37), Hà Thị Ngọc Yến (K42 hệ CNKHTN) ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K43 A2 Toán ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K41 Toán Tin  ủng hộ 10 triệu đồng.
 • Bà Lê Thị Bích Dung cựu sinh viên K22 ủng hộ 20 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K34 Toán ủng hộ 8 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K31 Toán ủng hộ 10 triệu đồng.
 • Tập thể lớp K12 Toán ủng hộ 8 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K9 ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên lớp K30 Toán ủng hộ 10 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K39 ủng hộ 10 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K27 ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K42 Toán A1 ủng hộ 6 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Minh Mẫn, cựu sinh viên K15 ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K16 ủng hộ (đợt 2) 5 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K45 A1 - lớp Toán và SP Toán ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Văn Quý, cựu sinh viên Khóa 21  ủng hộ 1 triệu đồng.
 • Ông Trần Thiên Thành, cựu nghiên cứu sinh  ủng hộ 2 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Đình Đức, cựu sinh viên K25 ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Ông Lê Hoàng Sơn và bà Hoàng Thị Minh Châu, cựu sinh viên K47 ủng hộ 1 triệu đồng.
 • Ông Hoàng Đức Hùng, cựu sinh viên K48A1S (Sư phạm Toán) ủng hộ 2 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K45 A2 ủng hộ 5 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K5 ủng hộ 4 triệu đồng.
 • Tập thể lớp Cử nhân Tài năng khóa 4, ngành Toán ủng hộ 2 triệu đồng,
 • Tập thể cựu sinh viên K32 ủng hộ 3 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên lớp K53A2 Toán Tin Ứng dụng ủng hộ 3 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Minh Khoa, cựu nghiên cứu sinh (ĐH Điện lực), số tiền 2 triệu đồng.
 • Tập thể các thày cô Khối chuyên Toán cũ, số tiền 25 triệu đồng.
 • Ông Lê Văn Dũng, NCS 2008-2011, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Đinh Văn Khâm, cựu sinh viên K41 Toán, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Hữu Dư, CB Khoa, số tiền 3 triệu đồng.
 • Ông Dư Đức Thắng, cựu sinh viên K41 Toán, số tiền 1 triệu đồng.
 • Bà Đàm Lê Đức, cựu sinh viên K1, số tiền 5 triệu đồng.
 • Ông Phạm Quang Đức, cựu sinh viên K2, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Lại Tiến Nam, cựu sinh viên K40, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông La Trí Dũng  cựu học viên CH 1998-2000, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Hồ Văn Hương, NCS 2000-2003, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Đức Tính, cựu sinh viên K20, số tiền 10 triệu đồng.
 • Ông Khuất Văn Ninh, ĐHSPHN, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Nguyễn Minh Trí, Viện Toán học, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Nguyễn Tất Thắng, cựu sinh viên K40, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Võ Đại Trung, cựu sinh viên K40, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Hoàng Văn Tùng, cựu sinh viên K44-A1C, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Đỗ Xuân Tùng, cựu sinh viên K47-A1C, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Lê Khả Hòa, cựu sinh viên K45-A1C, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Trần Xuân Quang, cựu sinh viên K45-A1C, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Vũ Hoài Nam, NCS 11-14, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Trần Xuân Quí, NCS09-12, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Vũ Tuấn Anh, cựu sinh viên K44, số tiền 2 triệu đồng.
 • Ông Mai Nam Phong, NCS10-13, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Vũ Thành Ninh, cựu sinh viên K47-A3, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Đỗ Xuân Thành, cựu sinh viên K47-A3, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Nguyễn Huy Hoàng, cựu sinh viên K40 Cơ, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Phạm Ngọc Hưng, cựu sinh viên K40 Cơ, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Bà Nguyễn Thị Phương Thùy, cựu sinh viên K40 Cơ, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Lê Huy Tiễn, cựu sinh viên K40 Cơ, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Nguyễn Văn Hùng, NCS 1990, số tiền 2 triệu đồng.
 • Bà Lê Hồng Lan, cựu sinh viên K24, số tiền 5 triệu đồng.
 • Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, NCS09-11, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Ông Trịnh Tuân, NCS 05-08, số tiền 3 triệu đồng.
 • Ông Đồng Xuân Hưng, cựu sinh viên K40, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Trần Thế Dũng, cựu sinh viên K40 Cơ, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Lê Trung Hiếu, cựu sinh viên K40, số tiền 1 triệu đồng.
 • Bà Nguyễn Thị Minh, cựu sinh viên K26, số tiền 5 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Huy Hoàng, NCS 2006, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Trần Trọng Hiếu, nguyên CB Khoa, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Nguyễn Quế Dương, cựu sinh viên K40 Cơ, số tiền 1 triệu đồng.
 • Ông Đỗ Văn Thành, nguyên CB Khoa, số tiền 15 triệu đồng.
 • Bà Hà Ánh Dương, cựu sinh viên K40Cơ, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Trường ĐH Tân Trào, số tiền 1 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K6, số tiền 3 triệu đồng.
 • Tập thể cựu học viên Cao học khóa 1996-1997; 1998-2000, số tiền 5 triệu đồng.
 • Viện Nghiên cứu Toán Cao cấp, số tiền 3 triệu đồng.
 • Phân viện NC Khoa học Mật Mã, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K13, số tiền 3 triệu đồng.
 • Khoa Toán - Tin ĐHSP Hà Nội, số tiền 5 trăm nghìn đồng.
 • Khoa CNTT ĐH Điện lực, số tiền 2 triệu đồng.
 • Đại học Thái Bình, số tiền 1 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K20, số tiền 10 triệu đồng.
 • Trường ĐHKH Thái Nguyên, số tiền 1 triệu đồng.
 • Khoa Toán - Tin ĐH Thái Nguyên, số tiền 1 triệu đồng.
 • Viện CNTT, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, số tiền 2 triệu đồng.
 • Tập thể cựu học viên Cao học khóa 2008-2010, số tiền 2 triệu đồng.
 • Viện KHCN Mật Mã, số tiền 2 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K45-A3, số tiền 2 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K26, số tiền 5 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K44-A1, số tiền 5 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K44-A2, số tiền 5 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K44-A3, số tiền 2 triệu đồng.
 • Tập thể cựu sinh viên K2-CNKHTN, số tiền 3 triệu 5 trăm nghìn đồng.
 • Nguyễn Thọ Tùng cựu sinh viên K54CNKHTN, số tiền 1 triệu đồng.
 • Một cựu sinh viên không cho biết tên (nhờ Võ Hồng Quân chuyển), số tiền 2 triệu đồng.
 • Một cựu sinh viên không cho biết tên (chuyển từ TK 39010000544981), số tiền 3 triệu đồng.