Kỷ niệm về Khoa

Bát cơm sáng ân tình

Niên học 1985 - 1986, chúng tôi là sinh viên năm thứ 3 Khoa Toán-Cơ- Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đây là thời kỳ khó khăn nhất của chế độ bao cấp trước đổi mới. Lúc này, viện trợ của Liên Xô đã sút giảm và chỉ còn lại các yếu phẩm như bột mỳ, phân bón… Tiêu chuẩn gạo nhiều tháng không có. Thậm chí cán bộ công nhân viên chức phải lĩnh gạo bằng phân bón. Sinh viên nội trú của Trường Đại học Tổng hợp, ngày 2 bữa bo bo là loại mỳ hột chưa xay của Nga.